درباره ما

برگرلند

اهمیت بر کیفیت و رضایت مشتریان عزیز بر این شده است که برگرلند در حال حاضر با وجود درخواستهای متداول بر مشاركت هموطنان عزیز در شهرستانها از جمله اصفهان، شیراز، جزيره كيش و قشم قصد مشارکت یا واگذاری را نپذیرفته و نخواهد پذیرفت مگر در شرایط خاص و ویژه!